โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทร์วดี อาจคำไพร
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:08   อ่าน 816 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขัน Story Telling ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณวิชญ์ พูลประสาต
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:06   อ่าน 794 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูริช วิสิฏฐพรอักษร
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:03   อ่าน 724 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยณัฐ นางาม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:00   อ่าน 708 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวรรณ์ บุตรสุวรรณ์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:49   อ่าน 755 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไตรรัตน์ กิจเจา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:44   อ่าน 727 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติดระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีรทีปต์ พูนผล
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:28   อ่าน 709 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้านการประติมากรรมระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทรัพย์ธนา พรมจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:19   อ่าน 742 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้านการประติมากรรมระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปรมา กองพลพรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,15:55   อ่าน 677 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติดระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนารีรัตน์ ลิ้มขุนทด
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,15:49   อ่าน 690 ครั้ง