ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทร์วดี อาจคำไพร
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:08   อ่าน 372 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขัน Story Telling ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปัณณวิชญ์ พูลประสาต
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:06   อ่าน 392 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูริช วิสิฏฐพรอักษร
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:03   อ่าน 347 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชยณัฐ นางาม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,17:00   อ่าน 310 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวรรณ์ บุตรสุวรรณ์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:49   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไตรรัตน์ กิจเจา
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:44   อ่าน 336 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติดระดับประถมศึกษาปีที่4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจีรทีปต์ พูนผล
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:28   อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้านการประติมากรรมระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทรัพย์ธนา พรมจันทร์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,16:19   อ่าน 341 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้านการประติมากรรมระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปรมา กองพลพรม
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,15:55   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติดระดับประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนารีรัตน์ ลิ้มขุนทด
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2560,15:49   อ่าน 299 ครั้ง