โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางตวงพร อิ่มสมบัติ
ผู้รับใบอนุญาต

รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ที่ปรึกษา

นางสาวสายฝน คงธนาคมธัญกิจ
ผู้จัดการ

นาง ภูริตา ธนจิรโชติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา