โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมวีดีโอ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 61 (อ่าน 550) 01 ธ.ค. 61
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 1138) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล2 โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 1013) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมเข้าฐานค่ายลูกเสือ โรงเรียนตวงพรวิทยา ปี60 (อ่าน 843) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมเรียนภาษาจีน โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 810) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 759) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมรอบกองไฟ โรงเรียนตวงพรวิทยา ปี60 (อ่าน 602) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมวันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนตวงพรวิทยา ปี60 (อ่าน 307) 20 ก.พ. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 338) 20 ก.พ. 61
เดย์แคมป์ โรงเรียนตวงพรวิทยา 2560 (อ่าน 329) 20 ก.พ. 61