โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากผู้อำนวยการ

เรียน  ท่านผู้ปกครอง

 

  เป็นที่น่ายินดีสำหรับโรงเรียนตวงพรวิทยาของเราที่ สมศ. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ด้วยผลการประเมินคะแนนรวม 83.04 คะแนน จาก 100 คะแนน ทุกตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ ได้ระดับคุณภาพดี ทั้งนี้เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร นักเรียน เจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ปกครองและชมรมผู้ปกครองฯ ของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งโรงเรียนหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป

 

นางตวงพร  อิ่มสมบัติ

ผู้อำนวยการ

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 1291 ครั้ง