โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครและประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1239) 10 ธ.ค. 62
กำหนดวันสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 872) 10 ธ.ค. 62
ข่าวสารจากผู้อำนวยการ (อ่าน 1292) 19 ธ.ค. 57
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่ารู้ (อ่าน 1209) 17 ธ.ค. 57