ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง : มาร์ชตวงพรวิทยา

 

ตวงพรวิทยางามสง่า  สถานศึกษาที่เราภูมิใจ 
ชื่อเสียงกึกก้องเกรียงไกร  เรารวมใจรวมรักษาสามัคคี
ลูกราชพฤกษ์ เขียว เหลือง  ดังทองอร่าม  
มีคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี  วิชาการเข้มแข็ง ความประพฤติดี
เขียว เหลือง มีศักดิ์ศรี เกียรติวินัย
อยู่ไหนไม่เคยลืมเลือน เหมือนคอยเตือนติดตรึงไมตรี
จะดำรงค์ ยืนยงศักดิ์ศรี สถาบันศึกษาชั้นดี ตวงพรวิทยา (ซ้ำ)