ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียนตวงพรวิทยา


ธงชาติ  หนังสือ  ปากกาขนนก


ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกราชพฤกษ์


อักษรย่อ ตว.


สีประจำโรงเรียน สีเขียว และ สีเหลือง