โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตวงพรวิทยา ก่อตั้งขึ้นโดย นางตวงพร อิ่มสมบัติ เมื่อวันที่ 

15 มีนาคม 2554 บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา อาคารเรียนระดับอนุบาล

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีจำนวน 8 ห้องเรียน โรงอาหาร 1 โรง 

อาคารสำนักงาน 1 หลัง ห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง

ปีพุทธศักราช 2555 ได้จัดสร้างลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาในร่ม

และสนามกีฬากลางแจ้ง สำหรับอนุบาล และประถมศึกษาเป็นสัดส่วนแยกจากกัน

ปีพุทธศักราช 2556 ได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 1 สระ พร้อมอาคารประกอบ

ปีพุทธศักราช 2556 ได้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 

มีจำนวน 16 ห้องเรียน ห้องกิจกรรม 6 ห้อง โรงเรียนเปิดทำการสอน 2 ระดับ

คือระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา 

โดยจัดการเรียนการสอน ผสมผสาน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

และภาษาจีน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาทั้งสามภาษา

ได้ในชีวิตประจำวัน

 

  สถานที่ตั้งโรงเรียน

เลขที่ 221/30 หมู่บ้านเพชรชมพู 2 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลลำผักกูด 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110


โทรศัพท์  02-9053421   โทรสาร 02-9053422