โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลง : มาร์ชตวงพรวิทยา

 

ตวงพรวิทยางามสง่า  สถานศึกษาที่เราภูมิใจ 
ชื่อเสียงกึกก้องเกรียงไกร  เรารวมใจรวมรักษาสามัคคี
ลูกราชพฤกษ์ เขียว เหลือง  ดังทองอร่าม  
มีคุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี  วิชาการเข้มแข็ง ความประพฤติดี
เขียว เหลือง มีศักดิ์ศรี เกียรติวินัย
อยู่ไหนไม่เคยลืมเลือน เหมือนคอยเตือนติดตรึงไมตรี
จะดำรงค์ ยืนยงศักดิ์ศรี สถาบันศึกษาชั้นดี ตวงพรวิทยา (ซ้ำ)