โรงเรียนตวงพรวิทยา
221/30 หมู่ที่ 3 คลอง 8 ถนน รังสิต-นครนายก  ตำบลลำผักกูด  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02-905-3422-1 086-3256357
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์ของโรงเรียนตวงพรวิทยา


ธงชาติ  หนังสือ  ปากกาขนนก


ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกราชพฤกษ์


อักษรย่อ ตว.


สีประจำโรงเรียน สีเขียว และ สีเหลือง